Servitører / Betingelser

Servitører

Settingen det arrangeres selskap i, bestemmer antall servitører. Vi har god erfaring og beregner hvor mange servitører som trengs ut fra antall gjester og type arrangement. Kokk er alltid inkludert ved servering på Gjestestuene, i Røylen og på Sæterhytten.

I alle våre pakkeløsninger på Gjestestuene, Røylen og Sæterhytten er servitører inkludert i prisen utfra tidsrammen som er avtalt. I andre lokaler inkluderes kokk og servitør etter avtale.

Noen ganger ønskes fakturering etter forbruk. Da faktures kr 525,- per servitør per time (minimum 4 timer) Ekstra fakturering for servitør gjelder også der selskapet går ut over tidsrammen i den valgte pakkeløsningen.

Antall gjester

Minimumsantallet må være oss i hende senest 48 timer før selskapet om ikke annet er avtalt.

Betingelser

Alle priser på vår nettside er inkl. mva. Vi tar forbehold om skrivefeil på nettsiden.

Avbestillingsregler og depositum

Vi tar et depositum for enkelte typer arrangementer. Dette gjelder bryllup, konfirmasjon og festpakker.  Ved avbestilling utenfor rammen av våre betingelser, beholder vi depositumbeløpet. For arrangementer som ikke krever depositum, må et avbestillingsgebyr forventes hvis avbestillingen skjer innenfor avbestillingsfristen i den enkelte kategori. For alle avbestillinger uansett tidspunkt for avbestillingen, tar vi et administrasjonsgebyr på 1000 kr. Endring av dato for arrangement er gratis, så lenge det skjer innen samme år.

Dette er våre gebyrsatser ved avbestillinger:

  • Festpakker: Skjer avbestillingen under 3 måneder før festen, beholdes depositumbeløpet på 6000 kr.
  • Bryllupspakker: Skjer avbestillingen under 12 måneder før bryllupet, beholdes depositumbeløpet på 10,000 kr 
  • Konfirmasjon: Skjer avbestillingen under 6 måneder før selskapet, beholdes depositumbeløpet på 5000 kr 
  • Dåp – snittepakke: Skjer avbestillingen under 3 mnd. før selskapet vil det bli fakturert et gebyr på kr 3000,-
  • Grillpakker: Skjer avbestillingen under 3 mnd. før selskapet vil det bli fakturer et gebyr på kr 5000,-
  • Tapasfest: Skjer avbestillingen under 3 mnd. før selskapet vil det bli fakturert er gebyr på kr 5000,-
 
Kreditt

Vi fakturerer generelt våre kunder i ettertid av arrangementet.
10 dagers kreditt om ikke annet er avtalt.